Vi befinner oss i en virvel av nedgangstider

Kronikk: (Andrey Kobyakov, økonomiprofessor ved Moscow State University and medforfatter av boken The Decline of the Dollar Empire and the End of Pax Americana sammen med Mikhail Khazin,globoscope.ru): «Denne krisen kommer ikke til å bli begrenset, og er i dag slett ikke begrenset innenfor den økonomiske sfæren. I dag sitter vi  på mange tall og data som indikerer at krisen også har påvirket realøkonomien i stor grad…

Til forskjell fra kriser ved overproduksjon, slik Karl Marx og andre klassiske forfattere har beskrevet tidligere, utvikler den økonomiske krisen seg i 90 % av tilfellene innenfor den økonomiske sfæren, og utvider seg etter hvert til realøkonomien. I dag lever vi i en omvendt økonomisk virkelighet. I det systemet som Karl Marx analyserte og beskrev, er det realøkonomien som tjener som grunnlag for den sosialøkonomiske oppbygningen, mens den økonomiske sfæren utfører en servicefunksjon. Dette bildet har senere endret seg… denne økonomiske utveksten har blitt selvforsynende…

Vi står nå ovenfor en fristelse til å øke hastigheten på den vitenskapelige forskningen, i tillegg til en ny industriell vekst gjennom militær teknologi. Noen forfattere tror at de militære industrielle bedriftene starter kriger med vilje for å kunne avskrive foreldede våpen og få kontrakter på nye teknologier.»

Min kommentar: Kabbala fornekter ikke at en ny verden vil oppstå gjennom et virkemiddel som krig. Læren sender likevel en advarsel om at det vil være umulig å begrense en krig til et spesifikt område, siden alle kriger vil eskalere og bli globale.

Kommentarer / Spørsmål