Vi er ikke like…

I nyhetene fra (SienceNow): “For å teste innflytelsen fra likemenn anvendte Sinan Aral og Dylan Walker, økonomer fra New Yorks Universitetet Stern School for Business en facebook applikasjon som lot brukere anbefale filmer…

“(Resultat): Realiteten synes å falle ett sted mellom innflytelse og mottakelighet. Begge er viktige, men smitte-effekten avhenger av personlige karaktertrekk hos folket, melder teamet. For eksempel var personer over 30 mer innflytelsesrike enn under 30 og folk på samme alder har mest innflytelse over hverandre. Kvinner har en tendens til å påvirke menn mer enn de påvirker hverandre. Men det som overrasket mest var at innflytelse og mottakelighet nesten aldri forekom  i samme person. I Facebook nettverket finnes det bare trendsettere og tilhengere.”

Min Kommentar: Vi er alle forkjellige og det er derfor det ikke kan bli likhet; den kan kun være relativ, når alle får hva han eller hun ønsker seg. Utdelelingen av fruktene fra det kollektive arbeidet vil bli realisert av samfunnet med kjærlighet for alle. Kun da vil ingen føle seg berøvet, kontrollert eller utnyttet.

Kommentarer / Spørsmål