”Moses” – det nærmeste man kommer skaperen

Spørsmål: Hvordan kjenner vi igjen punktet ”Moses” inni oss?

Mitt svar: Punktet ”Moses” inni et menneske er det nærmeste kontaktpunktet vi har til skaperen. Om en person utvikler seg på riktig måte, vil han ta vare på og beskytte dette punktet som om det var hans mest dyrebare juvel siden det tross alt er dette som knytter han til skaperen.

 ”Moses” er den kvaliteten som ligger nærmest den spirituelle virkeligheten. Alle de andre punktene strever for å nå det spirituelle og oppnår det kun av og til, det vil si under visse forhold, på ulike nivåer av Aviut (tykkelsen til ønsket) og av ulike andre årsaker. ”Moses” inni et menneske er å virkelig vie seg til målet.

Kommentarer / Spørsmål