Å erkjenne hvor viktig muligheten er

La oss minne hverandre om viktigheten av det spirituelle målet og omgivelsene som jobber mot det, og la dette inspirere oss. Sammen kan vi sette pris på den unike muligheten til å foreta frie valg som vi har fått tilbud om å benytte oss av. Hvor mange mennesker i verden kan foreta frie valg? Om alle blindt følger ordrene som ligger i deres natur, er det ingen som virkelig ”handler”. Om jeg helt og holdent styres ovenfra, så eksisterer ikke ”jeg”, som det står skrevet: ”Jeg kom, og der er ingen”.

Det finnes milliarder av mennesker i verden, men de eksisterer egentlig ikke siden ingen av dem er frie i sine handlinger. Uten mennesker med fri vilje, eksisterer ikke virkeligheten: Den uendelige virkeligheten vil da være alt som finnes, og i forhold til skaperen er det ingenting annet som eksisterer. Kun et menneske som foretar frie handlinger kan sies å eksistere. Se for deg dette bildet av virkeligheten: total tomhet, og ellers bare noen få ønsker som blir vekket til live og som er i stand til å utføre frie handlinger.

Du har også en mulighet til å oppnå frihet, og bli menneskelig. Om vi bare kunne erkjenne hvor viktig denne muligheten er!

Fra del tre av Morgenleksjonen 23, juni 2010,  Introduction to the Study of the Ten Sefirot

Kommentarer / Spørsmål