Hva er eksil?

Spørsmål: Når befinner et menneske seg i tilstanden Galut (eksil)?

Mitt svar: Galut (eksil, landsforvisning) refererer til eksil fra den spirituelle virkeligheten, og fra egenskapene kjærlighet og giverglede. Man må ønske seg disse egenskapene, for i den grad man ikke har dem, vil man føle Galut (eksil) fra dem.

I sin artikkel ”A True Prayer” sier Rabash for eksempel at Galut er når et menneske ikke har fått mulighet til å holde den riktige intensjonen over sine handlinger. Det betyr at de ikke skal utføres for at man skal få en belønning, da dette går imot vår natur.

(רב»ש. מאמר «תפלה אמיתית»: הגלות – היינו, שלא נותנים לו לכוון, שעבודתו תהיה בשלא על מנת לקבל פרס, היות שהוא נגד הטב)

Kommentarer / Spørsmål