125 grader

Spørsmål: Hva nøyaktig er de 125 gradene?

Svar: Hele mottakerønsket ditt er oppdelt i 125 tykkhetsgrader: hvor grusom og tøff du er istand til å være på bunn-nivået som nesten ikke vises, som en klegg – og helt til et utammet villdyr på minusnivået til Ein Sof (uendeligheten).

Dette er de 125 gradene vi teller fra vår tilstand og opp til virkeligheten i Ein Sof. 5 virkeligheter ganger 5 Partzufim ganger 5 Sefirot; slik oppdeles Ha-Va- Ya-H.

Vi må korrigere hele mottakerønsket. Det vekker opp en annen del av de 125 gradene hver gang, ved å tilføye seg til deg – og du må korrigere det. Derfor fornemmer du stadig et voksende mørke og korrigerer det. Og fra dette mørket oppnår du «Hassadims kledning», der du oppdager lyset. Mørket er det samme lyset, men uten å være kledt i Hassadim.

Først, i virkeligheten til Ein Sof, trenger ikke lyset Hassadims kledning. Men senere, etter at Malchut i Ein Sof bestemmer seg for bare å motta for å kunne påvirke og gi, forsvinner lyset og opplyser, det vil si at det vekkes i beholderen (siden det faktisk ikke forsvinner i det hele tatt, det er bare en talemåte), kun i Hassadims kledning. Du mottar lyset i den utstrekning det er kledt. Det er som om du har en lyspære og du oppdager lysstyrken i følge hvor stor styrke den har.

Fra andre del av den daglige kabbalaleksjonen, 16/5/12, Zohar

Kommentarer / Spørsmål