2013: Et meget godt år!

Spørsmål: Hvordan ser du på året 2013 for verdensgruppen og hele menneskeheten?

Svar: Jeg ser på 2013 som et godt år.

All media spisser nå vår fokus på det faktum at dette året ikke vil bli enkelt: mangel på avlinger, en samlet prisvekst, generelle oppsigelser, klimaproblemer osv osv.. Det vil si at naturen vil presentere oss med ubehaglige overraskelser. Dette er noe som angår hele menneskeheten.

Med hensyn til vårt avansement tror jeg det blir et flott år. Selvfølgelig ikke pga denne lidelsen, men fordi vi vil prøve å redusere lidelsen for menneskeheten og vise folk hvordan de skal bruke det riktig, for å heve seg over det.

Det vil si at det er en kraft som kan være negativ og positiv.

Hvis du ser direkte på det, hode til hode, er denne kraften negativ. Den presser deg og skaper problemer med været, avlinger, penger, jobb og krig, ja med alt.  Hvis du ser på det fra et ikke egoistisk nivå, men hever deg til nivået der det kommer ned fra, til skaperens nivå, er alt bra. Han møter deg der og sier ”Endelig! Jeg sendte deg så mange forskjellige slag at du har til slutt steget opp til meg, men du hadde ikke noe hastverk! Men til slutt har du steget opp!” Det er derfor vi trenger å forstå hvorfor vi får de såkalte lidelsene. De er ”såkalte” fordi vi ser rett på dem, men de kan ikke oppfattes direkte. Så året 2013 vil bli året for åndelig vekst for de som vil stige. For de som ikke vil stige, vil det bli året for fysisk, moralsk og materiell regresjon.

Fra en  Virtual Lesson 11/11/12

 

Kommentarer / Spørsmål