Å tro eller å spille

Spørsmål: Hvordan er det mulig å fastslå et det er skaperen som arrangerer problemene mellom venner, hvis han er skjult og vi ikke ser Ham?

Svar: Det er ingen andre enn Ham. Vi trenger bare å tro det og handle deretter til han er avdekket. Da vil vi se at det er slik.

Hvordan handler jeg på en åndelig måte? Når jeg jobber med nærhet, når jeg handler på en måte som om jeg var foran skaperen. Tror jeg på det? Nei, det gjør jeg ikke.

Religiøse mennesker tror at de ber til Gud. Vi tror ikke på den måten. Vi prøver å utføre givende handlinger  som om skaperen befinner seg i oss. Skaperen er den givende egenskapen og vi ser for oss at Han befinner seg  i oss, og på denne måten handler vi.

På denne måten inviterer vi på oss hans handlinger av det omsluttende Lyset, helt til han virkelig er avdekket, ikledd og påvirker oss.

Derfor kalles våre handlinger et spill, da vi spiller som om vi allerede var i den øvre verden. Akkurat som små barn leker å være voksne. På denne måten oppnår vi alle hans egenskaper. Men hvis et barn ikke spiller på dette, blir han en voksen og vil være eldre, men fortsatt et barn.

Derfor kan vi i forhold til andre ulike metoder, ikke bare se oss selv i vår fremtidige tilstand, men ønsker å realisere det nå. Da kan det ikke oppstå en slik situasjon at ved siden av meg befinner det seg en gruppe som jeg ikke ønsker å komme i kontakt med. Hvordan kan jeg se for meg den fremtidige verden og mitt neste nivå hvis jeg på samme tid ikke ønsker å bli forbundet med en annen gruppe? Er dette fremtiden?

Fra en Virtual Lesson 11/11/12

 

Kommentarer / Spørsmål