Spørsmål om å lytte til innspilte leksjoner, kunnskap og formidling

Spørsmål: Du sa nylig at når du studerte med Rabash, ville du høre på leksjonen du hadde spillt inn tre ganger om dagen. Anbefaler du dine elever det samme, hvis mulig?

Svar: Minst en gang.

Spørsmål: For de som deltar i gruppearbeid, er det verdt å gå tilbake til denne gruppehandlingen og  lytte til opptak fra fokusgruppen hvis tiden tillater det?

Svar: Nei

Spørsmål: Kjære Mr Laitman,

Etter å ha tatt flere BB kurs og lest din blogg i over to år, har jeg dette spørsmålet:

Hvorfor sier du alltid: ”Jeg tror ikke det…, Jeg tror ikke det vil skje…, Jeg tror ikke dette er den riktig måten…, Jeg tor ikke skaperen vil akseptere dette…, Blant så mange tanker inni deg, er det rom igjen for å vite?

Svar: Alt kommer fra kunnskapen om naturen, skaperen – og dette er sann kunnskap.

Spørsmål: Professor, jeg har tvil. Du er en vitenskapmann, ikke sant?! Du følger en empirisk bane. Er denne spesielle måten å spre kabbalah på din vitenskapelige udersøkelse? Selve spørsmålet er bredere, men dette er dens avhandlinger. Jeg vil akseptere en svar-avhandling.

Svar: Hva stemmer ikke med det som blir sagt i våre kilder?

Kommentarer / Spørsmål