Å be om tilgivelse for innsatsen jeg ikke gjorde

Dr. Michael Laitman Rabash, «Shlavei HaSulam», 1985-1986, artikkel 36: «Hva er forberedelse på tilgivelse»: Når personen kommer og ber skaperen om tilgivelse for sin feil mot ham og mangelen av respekt han har for ham, velsignet være han, må personen tenke tanker angående hva var feilen han gjorde mot skaperen var.

Jeg ber om tilgivelse, ikke for mangelen jeg ble født med, som er i min natur fra begynnelsen av. Jeg snakker ikke om det (1. Mosebok 8:21) «… for menneskehjertets tilbøyelighet er ondt helt fra ungdommen av…» Jeg setter det ikke i sammenheng med selve den onde tilbøyeligheten, men heller med min egen innsats: kunne jeg ha hevet meg over den onde tilbøyeligheten min og dannet «skjermer» for å oppnå forhold med giverglede, kjærlighet og forbindelse over den onde tilbøyeligheten? Kunne jeg ha oppført meg ifølge prinsippet, «Kjærligheten skjuler alle synder,» (Salomos ordspråk 10:12)?

Spesielt hvis jeg har oversett denne innsatsen må jeg uttrykke anger og be om tilgivelse og gråte over det.»Sorgen til Shechina» er ikke at hun forberedte den knuste tilstanden, mangelen, for oss, men for at vi ikke prøver å løfte henne fra støvet i henhold til de vilkårene det er mulig for oss å gjøre det med.

Lyset som endrer kommer i henhold til innsatsen min. Hvis det ikke kommer i forbindelse med den, viser det meg den generelle knusingen som ble gjort av skaperen. I kontrast til dette, når lyset som endrer kommer i henhold til innsatsen jeg gjorde, eller ikke gjorde, viser det meg bare min del, det jeg kunne ha gjort og ikke gjorde.

Det er unødvendig å være lei seg fordi jeg ble født til ikke å lykkes med noe – for eksempel at jeg ikke er fysisk sterk, eller at jeg ikke er smart nok og mangler gode læreevner; der er ingen vits i å beklage det. Hvis det er noe jeg ikke har fått, er det tegn på at jeg ikke har behov for det. Hvis jeg mangler spesifikke evner og har problemer på grunn av det, er det tydelig at det er noe jeg må arbeide med gjennom hele livet.

Personlighetstrekkene mine vitner ikke om meg som et godt eller dårlig menneske. Kanskje jeg ble født lat, er en sløsekopp, overbærende og så videre. Det faktum at jeg ble født med disse egenskapene er allerede et tegn på at jeg ikke trenger å forholde meg til det. Det er ikke opp til meg å korrigere dem. Det er kun opp til meg å korrigere deltakelsen min i det de avdekker for meg utenfor min natur. Hvis jeg der, utenfor den, er lat, er jeg nødt til å sone for denne latheten, og i henhold til denne mangelen på deltakelse er det jeg må gråte på forsoningsdagen (Yom Kippur). Jeg ber om tilgivelse, ikke for de dårlige egenskapene jeg ble født med, men for det jeg virkelig kunne ha korrigert da jeg fikk sjansen ovenfra og ikke gjorde det.

Den som ikke gjør en innsats, avdekker derfor ikke ondskapen som finnes i ham. Og en som gjør en innsats oppdager at han er ond – og dette er kun til den grad han kunne ha gjort en korreksjon og ikke gjorde det.

Vi har ikke ansvar for å korrigere alt som det spirituelle systemet har skadet før oss. Det er en skade i det generelle systemet. Vi korrigerer snarere det som kreves av oss og da vil hele systemet bli reparert. Du skjønner, det ble skadet fordi et komponent som het Adam kom inn i det. Når vi korrigerer personens deltakelse i systemet, korrigerer vi derfor alt.

Spørsmål: Hvordan henger anger sammen med forhold mellom venner?

Svar: Som det står skrevet, Yom Kippur korrigerer ikke feil gjort mellom venner. Jeg må være lei for det jeg tilsynelatende forårsaket og samtidig huske at også dette ble gjort av skaperen. Jeg er ikke på den ene eller den andre siden lei meg fordi jeg oppdaget at jeg er ond. Jeg er lei fordi jeg føler at kløften mellom meg og skaperen fremdeles finnes hos meg. Og da korrigerer jeg den.

Og det sies at selv i oppdagelsen av det onde må jeg føle glede.

Spørsmål: Det finnes ingen som aldri har gjort noe galt mot et annet menneske, selv uten å mene det. Hvordan gjør jeg det godt igjen? Hvordan ber jeg omforlatelse?

Svar: Det gjøres gjennom å oppnå kontakt. Det er dette som er belønningen. Jeg er ikke nødt til å sone for det jeg gjorde. Alt det onde jeg gjorde forårsaket atskillelse. Alt det gode jeg kan gjøre er kun å forårsake forening. Formene og metodene av ondskap og godhet er uvesentlige; hovedsaken er at det fører til samhold eller atskillelse. Gjør du det slik, kommer du ikke til å feile.

Fra fjerde del av den daglgie kabbalaleksjonen, 13/9/13, Writings of Rabash

Kommentarer / Spørsmål