Å forlate utdaterte paradigmer

Spørsmål: Vår venn som var i New York under orkanen fortalte oss at det aldri før har vært en slik atmosfære i NY gruppen som i denne vanskelige tiden, hvordan de alle var fokusert på å studere og på nære relasjoner.

Svar: Vi må takke skaperen for orkanen!

Men er dette hva vi trenger? Alt en smart person trenger er et lite nålstikk og han er klar til å bli bra. Men de stae trenger alvorlige slag, og dette kalles ”Jeg forherdet Faraos hjerte.” Alt avhenger av personen.

Jeg håper at vi ved hjelp av vår metode for å utvikle forbindelsen, vår informasjon og samfunnskontakt på nett, og alt vi har oppnådd, vil være i stand til å forklare folk og oss selv på en raskt og smertefri måte at alle disse slagene vil simpelthen forsvinne om vi tar dem som et middel for oppstigning.

Baal HaSulam skriver i ett av sine brev at alt dette er en illusjon. Bare se på disse slagene fra siden som en grunn til å klage-appellere til skaperen og de vil forsvinne umiddelbart. Klag-Appeller til skaperen og problemene vil bli borte.

Vi må forstå at i vår verden er det ingenting som virkelig eksisterer. Alt vi oppfatter er under utarbeidelse i våre oppfattelsesorganer. Alt dette vil forsvinne så fort vi reformaterer oppfattelsesorganene mot skaperen.

La oss derfor handle mer rasjonelt og gi opp våre gamle paradigmer, for de har overlevd seg selv.

Fra den Virtual Lesson 11/11/12

 

Kommentarer / Spørsmål