Hvem er ansvarlig for korreksjon?

Spørsmål: Når vi snakker om det Israelske folk, om jødene, hvem snakker vi egentlig om?

Svar: Om Abrahams disipler som forlot Babel med ham og kalte seg selv ”Israel” som betyr ”rett til skaperen – Yashar Kel.” De har også kallt seg selv ”Jøder – Yehuda,” som kommer fra det hebraiske roten ”Yehudenhet” fordi de ønsket å forenes.  De kalte seg selv ”Hebrews – Ivrim – עברים,” fra den hebraiske roten “å overskride – maavar – מעבר, fordi de ønsket å overskride fra ett nivå til et annet. Alle navnene er gitt i henhold til retning, hellning og higen.

I det hele finnes det ett ønske om å motta. En liten del av det kalles Bnei Baruch (BB). En større del kalles den ”Israelske nasjon i landet Israel.” En enda større del kalles ”den Israelske nasjon i diasporaen.” Til slutt er det en del som kalles «verdens nasjoner.”

De som har punktet i hjertet (•) hører til den delen som kalles Bnei Baruch. De to delene av den Israelske nasjonen er de som i mellomtiden ikke har noe punkt i hjertet, og dette punktet i hjertet finnes selvfølgelig ikke i de som kalles verdens nasjoner. Men de som befinner seg i landet Israel har Reshimot (åndelige gener) fra punktet i hjertet som de hadde før og som nå er skjult. Nå blir et eksternt trykk lagt på dem. Så for den Israelske nasjonen i diaspora, har de også Reshimot, og et annet type trykk blir lagt på dem – anti-semittisme.

”Verdens nasjoner” har et punkt i hjertet som er skjult enda dypere. Det viste seg takket være integreringen, da gnister av giverglede kom inn i den mottagende koppen, bortsett fra den siste delen av viljen til å motta som kalles ”steinhjertet”. Disse kalles allerede ” skadelige av de skadelige.”

Denne typen divisjon er kun tilgjengelig på det kroppslige nivå.

Fra et åndelig synspunkt tilhører alle som har et punkt i hjertet Bnei Baruch, uansett hvilken nasjon de tilhører i legemlig tilværelse. På samme måte som det var i Babylon går en person inn i gruppen, om han lengter etter målet med skapelsen. Dette er hvordan vi forholder oss til virkeligheten i henhold til Babylons prinsipp.

Følgelig føler mennesker med punktene i hjertet at de må korrigere seg selv og verden. De som nekter å erkjenne seg sin misjon til tross for Reshimot i dem, vil føle et ekstremt press i form av anti-semittisme eller en trussel mot overlevelse.

I dag kalles mennesker ”Jøder” i henhold til ytre tegn som uutseende og etnisitet. Disse menneskene må også forstå at de må oppfylle sin rolle. Alle de som tilhører kategorien ”Israel”, etterkommerne av de som forlot Babylon og gikk gjennommange reinkarnasjoner gjennom historien, er ansvarlig for korreksjonen. Selv om denne personen ikke ønsker å korrigere seg selv, hvis han ikke er interessert i noen form for korreksjon, er det ingen som ber han.  Det finnes et Reshimot i hans gener som våknet en gang i Babylon, og han må oppfylle det. Hvis han ikke oppfyller dette, vil hele verden kreve den manglende delen i korreksjonen fra ham.

Folk vil rett og slett reagere på manglende oppfyllelse de har mottat fra han, og uansett hvor “pent han oppfører seg” i denne verden, vil ingenting hjelpe. Ingen vil bry seg om hans snille oppførsel, da dette bare viser en ting: han gjør ikke det han må gjøre.

”Hva trenger vi alle disse vitenskapelige oppdagelsene og medisinske gjennombruddene for? Vi krever noe annet fra deg: det aller viktigste!”

Fra 4de delen av den  Daily Kabbalah Lesson 11/23/12, “The Role of the Israeli Nation” 

 

 

Kommentarer / Spørsmål