Å forstå skaperens språk

Spørsmål: Forstyrrelser forekommer for å bistå oss i framdriften mot målet. Hvordan er det mulig å skjønne hva det er den øvre kraften ønsker å fortelle meg ved å sende denne spesifikke forstyrrelsen? Hva ønsker det å oppnå fra meg, ved denne spesielle anledningen?

Svar: Det er for at du, over denne forstyrrelsen, ikke skal glemme skaperen – og din higen for ham.

Spørsmål: Finnes det en spesiell oppskrift, eller bearbeider en hver forstyrrelse hver for seg?

Svar: Ikke bearbeid forstyrrelsene! Du er nødt til å heve deg over dem med èn gang. Det er unødvendig å gi forstyrrelsen oppmerksomhet. Hovedsaken er å heve seg over den.

Se på forstyrrelsen som en støtte, som et springbrett videre. Når du prøver å anse det slik, ser du at det ble gjort med hensikt. Det virker bare psykologisk som en forstyrrelse for oss. Men i virkeligheten er det ikke noen forstyrrelse i det hele tatt. Det er et hjelpemiddel til å avansere med.

Spørsmål: Men hvordan kan jeg allikevel høre hva det er det forsøker å fortelle meg? Hva er det jeg må korrigere? Hva er det jeg må heve meg over?

Svar: Du vet det ikke nå. Men om du arbeider over forstyrrelsene, vil du se hva som blir korrigert i deg. Og fra de nye egenskapene som allerede er korrigert, vil du begynne å lære skaperens språk.

Fra Vilnius Kongressen, 24/3/12, Leksjon 4

 

Kommentarer / Spørsmål