Å lenges etter å møte lyset

Det står skrevet at vi må lenges etter å kjenne det vi studerer. Å kjenne er å forbinde – å knytte sammen, som skrevet står: «Og Adam kjente sin hustru Eva». Vi ønsker å oppdage og å opprette forbindelse med kreftene og tilstandene Zohar omtaler. Vi ønsker å befinne oss i dem.

Vi vet ikke hva de er i seg selv, men vi ønsker å oppdage oss selv inni dem – for de er viderekomne tilstander av vårt samhold, av dannelsen av vårt allmenne Kli (beholder, eller ønske).

Ut fra ønsket om å knyttes til disse kreftene og tilstandene, i henhold til vår felles lengsel, oppdager vi lyset som endrer. Det kommer nærmere oss i samsvar med vår lengsel etter det.

Fra andre del av den daglige kabbalaleksjonen, 1/11/11, The Zohar

Kommentarer / Spørsmål