Kjærlighet har tusenvis av navn

Zohar, kapittel «Pekudei (Accounts)», artikkel 525: Dette er de seksvingede serafene, som helliger sin mester tre ganger daglig. De behandler de rettferdige omhyggelig, på et hårs bredde og står klar til å straffe – i denne verden og i den neste – de som krenker mannen som har lært dem alle torahs anliggender og ikke viser ham respekt…

Når vi begynner å rykke framover fra denne virkeligheten til de spirituelle samholdsnivåene, får våre forbindelser navn enten fra den gode eller den onde siden. Jeg enten elsker – eller jeg hater. Og  det finnes tusenvis av navn som stammer fra min kjærlighet, eller mitt hat: engler, serafer, demoner og ånder. De kommer fra venstre eller fra høyre side, enten fra hat eller fra kjærlighet og fra forbindelsen mellom dem.

Alt i alt omtales to krefter. Det finnes jo ikke noe annet enn mottakerkraften og giverkraften. Det er bare i vår virkelighet de har fått enkle navn i språkform. I den spirituelle virkeligheten, derimot, har de nøyaktige navn som beskriver handlingen de utfører, kreftene og grovheten (Aviut) av ønsket de aktiviserer og i henhold til resultatet de oppnår.

Men alt i alt er det de to formene av våre forbindelser som omtales her, tiltrekning og avvisning, samhold og adskillelse. Og mellom dem har vi vår frie vilje, vårt arbeid og vår streben for å anvende disse to kreftene til å forsterke vår spirituelle Kli (beholder) – til alle kreftene i knusingen avdekker samholdet mellom oss som er 620 ganger større enn det var før knusingen.

Fra andre del av den daglige kabbalaleksjonen, 1/11/11, The Zohar

Kommentarer / Spørsmål