Å leve og ikke bare å eksistere

Dr. Michael LaitmanSpørsmål:
Vi vet nå at alt vårt arbeid består av å disseminere til menneskehetens 99%. Eksisterer det noen etapper, eller nivåer, i utviklingen av denne prosessen? Hva er vi nødt til å forberede oss på?

Svar: Begynnende fra dette øyeblikket av historien som avdekkes for oss og videre, avgjøres alt kun i utstrekning av vår spredning til menneskeheten. Verdens skjebne, alle gode og dårlige ting som vil hende oss, avhenger bare av dannelsen av vår sammenkobling med hele menneskeheten og spredningen av skaperen, det øvre lyset, blant dem. Ikke åpent, men i den grad vi vil at 99% av befolkningen skal forstå det. Alt er kun avhengig av dette!

Derfor kvitter vi oss med alt som er unødvendig. Det som skal ut til de 99% er bra. Det som ikke skal ut til dem er dårlig. I forhold til dette vil dere endre på strukturen i gruppene deres, forandre begivenheter og aktiviteter. Alt er nødt til å basere seg kun på integrerende undervisning av allmennheten, for alt i vår virkelighet og i den spirituelle virkeligheten avhenger av det.

Alt går i den retningen, for å forene de to virkelighetene. Og det er dette vi må gjøre. Det endelige målet er avdekkelse av skaperen for de 99%, hos massene. Hvis alle handlinger, hvert åndedrett er rettet mot dette, da lever du. Og hvis ikke, så eksisterer du bare. Så bestem deg for hva du må gjøre.

Fra den daglige kabbalaleksjonen, 25/8/13, Spørsmål og svar med Dr. Laitman

Kommentarer / Spørsmål