Nødvendig vaksine for egoet

Dr. Michael LaitmanSpørsmål:
Hva er det Klipa (skallet) aller helst vil?

Svar: Det Klipa helst vil, er å forvirre oss slik at vi i denne forvirrelsen vil ønske å vende oss til skaperen, å få oss til å kjenne at vi trenger tro og hengivenhet. Klipa fører oss inn i disse tilstandene, til en så stor uorden, at det er umulig å bære. Og til slutt sier du deg enig i å gi opp alt. Da er du så fortumlet at du vil innse at det svarer seg å annullere seg fullstendig bare for å holde fast ved skaperen og ikke for at forvirringen skal ta slutt, men fordi skaperen er den øvre, kilden til alt.

Systemet av Klipot er utrolig sofistikert. Det er nødt til å være en nøyaktig kopi av guddommeligheten og er faktisk oppbygget av en blanding hellige krefter og krefter av skallet. Slik er det, for det kan ikke forfjamse oss hvis det bare er ondt og overfladisk. Derfor er det nødt til å være veldig sofistikert og variert, for å lære oss både hva som er riktig og hva som ikke er riktig ifølge fornemmelsen og intensjonen.

Innenfor det hellige avdekkes ingen krefter av skallet. De finnes der allerede i speilvendt form gjennom vår forberedelse, som gjør det slik at vi aldri tar feil. Og da får vi lov til å arbeide med lyset. Men alt dette er på betingelse av at vi allerede har inkludert hos oss alle inntrykkene fra mørket og lyset, slik det står skrevet i boken Zohar: «Den som vender mørket til lys, det bitre til søtt, går så inn i Kongens slott.»

Det betyr at vi fra starten av må utstyre oss med hele systemet av Klipot,  som resultat av inkluderingen av motstridende situasjoner kommer en Kli til syne som er rede til å bli guddommelig. Guddommelighetens arbeid er svært enkelt, sammenlignet med studiet av Klipa. Derfor tar forberedelsen lang tid.

Fra andre del av den daglige kabbalaleksjonen, 13/8/13, The Zohar

 

 

Kommentarer / Spørsmål