Kanalen som formidler lyset

Dr. Michael LaitmanSpørsmål: Sammen med oss i verdens Kliet, er hele gruppen forent med sin egen unikhet. På hvilket eksternt og internt nivå bør gruppen være for å kunne gå ut og disseminere med rett intensjon og handling? For hvis gruppen ikke er nok forberedt og sammenkoblet risikerer den å forårsake skade. Som det sies; «det er bedre å sitte og ikke gjøre noe.» Hvordan tester man om gruppen er klar til å gå ut til et bredere publikum?

Svar: Hvis gruppen er sammenkoblet, føler dere at dere kan gjøre alt. Skaperen legger ikke vanskeligheter i veien for dere. Absolutt ikke!

Hvis jeg er sammenkoblet med gruppen til ett enestående helt legeme, er vi sammen, jeg og gruppen, fylt med den øvre kraften og i det tilfellet finnes skaperen i oss. Og da kan jeg være trygg på at jeg overfører den øvre kraften til 99% av menneskeheten og det er ikke noe problem med dem. De kommer til å begynne å «brette seg ut» foran meg; de kommer til å smile til meg i respons. Jeg kommer ikke til å se annet enn smil, det kan jeg forsikre dere om! De kommer til å høre på dere med stor velvilje.

The Channel That Conveys The Light


Det er lyset som gjør alt. Det bygger, realiserer og former. Alt dere må gjøre er å åpne en passasje for det gjennom dere. Ingenting mer trengs!

Derfor er alle påstandene om at dere ikke forstår, ikke kan nok og ikke er godt nok organisert, alt dette er bare tøv! Det er opp til dere å forvandle dere til et «rør» slik at det øvre lyset kan flyte gjennom dere til alle andre. Og da kommer dere med en gang til å føle et godt forhold og godvilje fra deres side.

Fra den daglige kabbalaleksjonen, 25/8/13, Spørsmål og svar med Dr. Laitman


Kommentarer / Spørsmål