Å nå ut til andre er å nå ut til deg selv

Spørsmål: Vi snakker ofte om de andre. Hva er de andres mottakerønske? 

Svar: Hele virkeligheten med alt du forestiller deg, handler om de andre. Alt er, med andre ord, utenfor «selvet». Vi må forstå at «selvet» simpelthen er en gnist og ikke noe mer. Alt annet er begrenset og uviktig. Du spiser, drikker og nyter livet – men kun for å oppeholde deg selv. Alt blir avgjort av ens intensjon.

Du må se på deg selv som en gnist. Alt annet er på animalt nivå og du må sørge for hva det har behov for, men hele oppmerksomheten din bør rettes utover, til det som er utenfor gnisten. Der, utenfor deg selv, er ønsket ditt, den spirituelle beholderen din, alt du bare kan forestille deg: hele den uorganiske naturen, den organiske, den levende og det kommunikative nivået.

Du styrer automatisk de tre første nivåene av de eksterne ønskene dine ( de uorganiske, organiske og levende nivåene), siden de ikke viser motstand. Med den menneskelige naturen har vi problemer, fordi der ser du deg selv, ditt vesen, hva du er. Det er som en atlas med den indre spirituelle anatomien din, med alle dens komponenter. Alt finnes i den og allikevel er det ønsket ditt – og du bør jobbe med det.

Det betyr ikke at du må korrigere andre. Simpelthen ved å ha omsorg for dem, oppdager du at de tilhører deg. Derfor disseminerer vi. Det ser ut som om du ønsker å nå ut til andre, å videreføre korreksjonsmetoden til dem, men for å komme nær dem må du forstå og føle at det er ditt eget «selv». Ved virkelig å føle deg selv i dem, vil du begynne å forstå det som er skrevet i kabbalistiske bøker.

Fra fjerde del av den daglige kabbalaleksjonen, 4/3/13, «Introduction to The Book of Zohar»

 

Kommentarer / Spørsmål