Å Stige til en ny grad betyr å bli til den graden

Spørsmål: Hva får en person når han oppnår åndelighet?

Svar: Han får kvalitativ ny kunnskap fordi hans åpenbaring er nå en del av ham. I vår verden oppdager jeg forskjellige ytre fenomener. Feks hvis jeg er en kjemiker, observerer, undersøker og beskriver jeg en kjemisk prosess.

Med kabbalah avlører jeg den øvre verden og er meg selv i bildet som åpnes for meg. Jeg er identisk med mine funn, og har de samme kvaliteter som er i virkeligheten,  og som jeg oppdager. Selvfølgelig på samme tid ser jeg alle stadiene jeg har passert, både de åndelige og materielle. De forblir inni meg, og jeg kan stige til enhver av dem for å etablere kontakt med andre.

Generelt er åndelig utvikling en presis oppnåelse. Jeg kan ikke bare få vite eller forstå noe. Kjenne og oppnå er ikke det samme. Oppnåelse betyr at jeg blir til det nivået jeg har nådd, ikke bare blir kjennt med et nytt nivå, men blir til det.

Fra den 4 delen av Daily Kabbalah Lesson 12/4/12, “Kabbalah and Philosophy”

 

Kommentarer / Spørsmål