Å vekke Europa

europaSpørsmål: I Europa lever folk ganske fredfullt og føler ikke et stort behov for integrert utdannelse. Burde vi forberede et slags sted for dem til å være klart for deres «fall»?

Svar: Det er ikke nødvendig på noen som helst måte å vente på at noen skal falle.

Hvis vi snakker om nestekjærlighet, om en gjensidig kobling, om kobling og enhet, hvordan er det da mulig å vente på noens fall? Vi må prøve i dag med all vår kraft å klargjøre vår vei til folket, selv om de ikke er interessert i å høre på oss. Til sammenligning med barn som ikke vil høre på foreldrene sine, men til tross for dette leder og henviser foreldrene dem mot den riktige veien, på alle mulige måter, med ord, diskusjoner og formaninger.
Fra Stockholm Convention “Joy In Unity” Day One 8/30/13, Lesson 1

Kommentarer / Spørsmål