Når i tvil …

tvil

Spørsmål: Hva kan vi gjøre med den tvilen som vi ofte føler om at alt vi engasjerer oss i er en falsk illusjon?

Svar: Alle opplever slik tvil på hvert nivå. Selv om du er en stor kabbalist vil du fortsatt føle slik tvil, til og med mye større tvil.

Du føler tvilen mellom nivåene, i overgangen mellom et nivå til et annet. Denne perioden er alltid skapt i deg av skaperen, så du vil kunne klargjøre det innvendig.

Det er helt umulig å oppnå en ekstern åpenbaring før du har oppdaget at du er totalt avhengig: at du ikke skjønner noen ting, at du ikke vet noen ting og ikke tror på noen som helst og heller ikke føler noe. Du burde føle en tomhet der du senere kan føle oppfyllelsen. Dette vil bli en åpenbaring: tomheten blir for øyeblikket åpenbart på denne måten.

Det vil ikke bli åpenbart i form av tvil da du ikke ser denne verden og hva kabbala tilbyr deg i et praktisk perspektiv. Så som et resultat av alt som skjer tilbyr den deg den eneste løsningen. Og videre er den absolutt logisk, sterk og rasjonell, da det ikke finnes noe annet i verden, selv om du ser på alt med vidåpne, modne og helt normale øyne av en forsker, forretningsmann eller en helt ordinær person.

De kan si: «Ja, men jeg ønsker å håndtere min egen business» Hvis du vil, så gjør det! Alle spiller med sine egne spill. Hvis vi snakker i det hele om det faktum at vi kan endre oss selv, vår verden og bygge et nytt samfunn (Jeg henviser til ulike forhold, typer og stiler av legemlige levende), er det kun mulig å realisere det i henhold til den metoden kabbala tilbyr.Det er umulig å tilby noe annet i dag. Hvis det før fantes mange teorier og ideer, er de alle passé nå. Per i dag er ingenting fornuftig eller rasjonelt lenger.

Jeg følger media og nåværende vitenskapelig tenkning, hvis det finnes noe slikt i dag, jeg ser ikke noe. Menneskeheten har blitt så tom at det ikke finnes noen å diskutere med. Folk ønsker ikke å avklare dette, og dette er deres business.

Det eneste problemet er hvordan å endre oss selv for å kunne endre verden, vår oppfatning. Verden er kun en subjektiv personlig følelse. Spørsmålet er om den kraften som kan endre oss virkelig eksisterer?

Alle er enige i at egoet er skadelig, at vi burde bli kvitt det og at det ødelegger oss. Det holdes mange konferanser og internasjonale forum om dette problemet, men ingen tar det seriøst da det regnes som menneskelig natur, som ikke kan endres.

Vi derimot, sier det er mulig! I den samme naturen finnes det en øvre kraft som er over egoet vårt, som har skapt dette egoet, begjæret for seg selv som kan endres til et begjær for andres skyld.

Denne transformasjonen kan skje i oss hvis vi ønsker det. Men hvordan kan jeg ville det?!? Det viser seg at jeg må dra meg ut av den sumpen jeg befinner meg i etter håret. Det er faktisk slik til en viss grad, men ikke helt. Hvis jeg kobler meg til de andre vennene i gruppen, kan vi hjelpe hverandre og dermed ta oss alle ut sammen, det er mulig. Hvis vi drar hverandre ut etter håret er det aller viktigste for meg å tenke på venner og hvordan jeg burde dra de ut og at de burde tenke på meg. Slik tenker alle på alle andre.

Ved å annullere meg selv og å koble meg til andre, fremkaller vi en ekstra kraft. Vi vet ikke hvor den kommer ifra, men begynner plutselig å føle den. Denne kraften påvirker oss og hever oss, vi begynner å føle at det er noe i naturen som befinner seg over egoet vårt og kan endre det til noe annet, og håndtere det.

Det viktigste er å vente på denne tilstanden når alle omstendigheter rundt oss vil få oss til å føle et behov for å forene oss. Vi ser at mange i verden allerede forstår at ved å forene oss kan vi løse ethvert problem som finnes, som vi ikke kan uten forbindelse.

Så vi kan fortelle folk om enhet og tilkobling for å løse små konkrete dagligdagse problemer, fordi gjennom å løse disse små legemlige problemer vil vi begynne å føle den spesielle kvaliteten på forbindelsen. Slik at folk vil forstå at vi kan også endre vår natur, vårt samfunn & vår verden, som betyr vår oppfatning. Alt er mulig.

Så den tvilen du føler er ekte. Det som er viktig er å ikke drukne i dem, men å forbli konstant over tvilen å se på de nøyaktige vitenskapelige forklaringer så vi vil være i stand til å koble all tvil i vårt sinn og skape et korrekt bilde av spørsmålene for å gi svar på dem; jeg er klar til å ta del i dette.

Fra den Daily Kabbalah Lesson 8/25/13, Question and Answers with Dr. Laitman

 

 

 

Kommentarer / Spørsmål