Oppdraget: Påskynding av tid

Dr. Michael LaitmanSpørsmål:
Hvordan vil korreksjon av massene foregå?

Svar: Den allmenne befolkningen kommer gradvis til å knytte seg til oss. De vil mer og mer begynne å sette pris på oss og til bedre å forstå at det er vi som overfører kunnskapen til dem, stigningens teknologi  og selve oppstigningen, forandringen og omorganisering av livet.

De vil bli en integrert del av oss og innlemmet i oss. Denne bevegelsen er gjensidig og utføres som en helhet til korreksjonens avslutning. Det er selvfølgelig en langvarig prosess. Jeg tror ikke en gang at jeg selv kommer til å være istand til å være en del av den, men jeg håper jeg kan være istand til å legge det teoretiske grunnlaget for prosessen sammen med studentene mine, noen innledende praktiske idèer. Siden vil de yngre studentene fortsette med dette, siden menneskeheten er likegyldig. Det tar tid.

Alle har faktisk sitt eget oppdrag. Så jeg vil føre dem til det punktet jeg er nødt til.

Spørsmål: Har du en bestemt følelse om at dette er oppdraget ditt?

Svar: Uten tvil! Det dreier seg ikke om bare en følelse; det er et fakta! Jeg ser hvordan jeg blir styrt, hvordan metoden for korreksjon gis videre gjennom meg og hvordan jeg avhenger av studentene og tilstanden i verden.

Dette oppdraget er en spirituell arv og det er ingenting jeg kan gjøre med det: Du kan ikke løpe fra den og du kan ikke utføre den bedre enn forventet, siden du er avhengig av andre. Det betyr at jeg er tilkoblet både ovenfra og nedenfra.

Men mitt ønske er konstant å strekke disse grensene, siden vår oppgave er påskynding av tid. Hvis du påskynder tiden avanserer du raskere, lettere og på mer behagelig og riktig måte, uten mye elendighet som menneskeheten kan fremkalle over seg selv.

Fra KabTV`s «Secrets of the Eternal Book», 24/6/13

Kommentarer / Spørsmål