Aha-opplevelsen kommer alltid uventet

Spørsmål: Påvirker lyset oss mer når vi forstår det vi leser, eller når vi gjør en innsats og forsøker å holde fast ved intensjonen?

Svar: Det er det umulig å vite. Lyset påvirker hele tiden. Vi føler derimot ikke straks effekten, men over tid. Kanskje om to uker, eller til og med når det ikke passer i det hele tatt, kommer aha-opplevelsen. Du aner ikke når det vil skje, for det finnes så mange interne og eksterne betingelser som fører til en slik oppdagelse.

Fra andre del av den daglige kabbalaleksjonen, 11/9/12, The Zohar

Kommentarer / Spørsmål