Alle er like viktige

Spørsmål: Vil venner fra ulike kontinenter som samles via internett klare å skape den samme kraften som de kunne ha skapt om de deltok fysisk under kongressen?

 Svar: Absolutt! Vi snakker om krefter som er veldig viktige for oss. Vi forstå ennå ikke at i den spirituelle verden kommer kraften fra kvalitet, ikke kvantitet.

Representantene fra så mange ulike land og nasjoner skaper en hel palett (Babylon). De er ulike, og denne ulikheten sammen med tilknytningen fra oven er oppnåelsen av vår korreksjon. Forskjellen er forårsaket av knusningen av sjelen til Adam, etterfulgt av Noas syndeflod og Babels tårn (separasjonen over) som vi nå samler igjen.

Hver person representerer en del av den felles helheten som er ulik alle de andre. Ved å lime disse delene sammen, korrigerer vi knusningen, nemlig skaperens arbeid gjennom ”Jeg har skapt den onde tilbøyeligheten”, ved hjelp av lyset. Det er derfor den virtuelle deltagelsen fra alle våre venner er så viktig for oss. Ikke under noen omstendigheter må de forlate oss, og de må være med oss hele tiden under kongressen.

Antall mennesker som samles på hvert sted er uvesentlig, det kan være to eller to hundre tusen, eller til og med individuelle studenter over hele verden. I den spirituelle verden er det ikke kvantiteten som betyr noe, men hver og ens individualitet.

Kommentarer / Spørsmål