En egenskap kun ment for menneskene

Spørsmål: Om skaperen skapte to krefter, det å ta imot og det å gi, hvor kommer ”skam” inn i bildet, og hva er roten til denne kraften? Hvorfor er den så sterk at den til og med er sterkere enn ønskene?

Svar: ”Skam” er en uavhengig ”skapning”. Om ikke skaperen hadde skapt skam, ville vi aldri ha følt oss som mottakere og motsatte av han. Skam er en hensiktsmessig egenskap som kun er ment for menneskene.

Vi snakker ikke om skam i denne virkeligheten, som i seg selv er en kopi av den øvre skammen, men den ligner til en viss grad. Øvre spirituell skam er en følelse av at du sitter overfor skaperen og er motsatt av han. Du føler hvordan denne motsetningen gjør deg liten i forhold til hans giverglede, og i hvilken grad dine egoistiske tanker er helt motsatte av tankene om å gi. Denne skammen er så sterk at en person ikke vil klare å utstå den!

Fra del to av Morgenleksjonen 30/11/10, The Study of the Ten Sefirot

Kommentarer / Spørsmål