Ånden oppretter helse

Spørsmål: Du sa at når en person “går ut av seg selv,» sitt ego, svever han over sine tilstander, over sine sykdommer. Han føler seg annerledes. Hvordan kan noen forklare til en person betydningen av «å gå ut av seg selv?»

Svar: Det er kjent at hvilken tilstand en person befinner seg i avhenger av hans emosjonelle tilstand samt hans måte å tenke på. All informasjon, bra eller dårlig, kan føre til en forverring eller forbedring av ens tilstand. Dette betyr at en person er et åndelig vesen i den forstand han føler seg selv i henhold til ånden i ham.

Derfor er vår viktigste jobb å få ekstern næring fra omgivelsene rundt oss og forstå at vi må søke etter den næringen inne i oss og på utsiden. Da vil vår helse alltid være på toppen.
Fra KabTV’s “The Medicine of the Future” 4/7/13

 

Kommentarer / Spørsmål