Nøkkelen til realisering av boken Zohar

Spørsmål: Hva er forskjellen på boken Zohar og dens «Innledning», som vi nå studerer?

Svar: I «Innledningen» har vi en utstrakt og prominent kommentar for folk som ønsker å lære å kjenne boken Zohar selv om de ennå ikke har begynt å realisere den. Uansett får denne «Innledningen» et menneske til å avansere. Studerer man den, blir man siden istand til å studere boken Zohar, selv om den er mye mer sammensatt enn «Innledningen».

«Innledningen» inneholder flere «hjelpetropper». Den er bygget opp på en slik måte at den som studerer den mykner og får en form som passer for å gå inn i dybden på boken Zohar. Ens avspeiling blir tilpasset boken. Slik er det fordi alt er avhengig av forberedelse og «Innledningen» sørger for å gi oss det.

Jeg studerte med Rabash og han sa at «Innledningen» inkluderer hele boken Zohar. Hva det betyr, vil vi i fremtiden finne ut.

Fra andre del av den daglige kabbalaleksjonen, 1/5/13, The Book of Zohar, Introduction «The Rose»

Kommentarer / Spørsmål