Begynn omstillingen før det er for sent

Spørsmål: Endres arbeidet i lokale grupper nå, når vi begynner å fungere som èn samlet global gruppe?

Svar: Vi er nødt til å se kritisk på oss selv og ha klare, seriøse kalkuleringer. Vi må lære skaperens handlinger i verden ifølge det generelle øvre forsynet, i hvor stor grad verden behøver korrigering – og hvor langt vi ennå er fra å oppfylle det med vår deltakelse – ved å være rede til å bli broen, passasjen, transformatoren, som korrigeringen skjer gjennom. Det bør vekke oss til å se alvoret og ansvaret i forståelse av vår rolle.

Det er totalt uakseptabelt å kun tenke på seg selv og innbille seg at alt står bra til med oss og at vi har tid til å vente. Oppgjøret er seriøst, ja til og med foruroligende. Det er som Baal HaSulams advarsler før Holocaust. Om Israels folk (alle som kalles Yashar- El, de som higer direkte mot skaperen) ikke oveholder betingelsene som forlanges av dem, forårsaker det økt makt til eksterne krefter og fører til deres seier over de indre kreftene.

Da får vi store problemer. Da vil den ødeleggende, dødelige, onde kraften som vi faktisk påkalte, begynne å herske i verden. Hver og èn av oss må derfor behandle gruppen veldig seriøst og med stort ansvar: hvert menneske overfor gruppen, hver gruppe i forhold til andre grupper – til en samlet gruppe – og til verden, overfor hele verden.

Vi befinner oss allerede i denne tilstanden, i denne tiden som er den mest kritiske i hele menneskehetens historie. Og det er vi som avgjør framgangen – ved lys, eller ved lidelse.

Fra første del av den daglige kabbalaleksjonen, 24/4/12, Writings of Rabash

Kommentarer / Spørsmål