Vi vil holde kontakten!

Spørsmål: Det finnes mange nye studenter som studerer virtuelt. Hvordan kan vi beskrive, eller gi dem en forsmak av fornemmelsen på kongressene, slik at de vil komme?

Svar: Først og fremst bør alle som er istand til å komme, gjøre det. Når noen får en slik mulighet og ikke benytter seg av den, skader det dem – siden det er som om de ignorerer en mulighet for forbindelse. Man burde ikke prøve å overbevise seg selv om at det er bedre å bli hjemme, eller med gruppen. En som kan komme til kongressen, selv om han er den eneste fra sin gruppe – og de andre blir igjen og deltar i en speilkongress – uansett, de som er istand til det, bør komme.

For det andre, er det viktig å skape visse betingelser som vi gjorde tidligere, både iløpet av kongressen i Arava ørkenen og den europeiske kongressen i Vilnius – og holde store speilkongresser.

Vi vil dessuten overføre direktesendinger fra Bogota, Santiago og andre byer. Det vil bli leksjoner for de 99%. Så uansett vil vi holde kontakten – og dere kommer til å føle forbindelsen.

Spørsmål: Hvor avansert må en være, for å delta på kongressen?

Svar: Ikke i det hele tatt. Du simpelthen har et ønske om å være der – da er du invitert!

Fra en leksjon om Samhold i hele verden, «Forberedelse til kongressen», 22/4/12


 

Kommentarer / Spørsmål