Inlägg i kategori 'Spirituell lærer'

Fremgang gjennom spørsmål og svar

Spørsmål: Er et spørsmål det viktigste element i det praktiske kabbala studiet?

Svar: Ja. Spørsmål er av største viktighet i vår spirituelle fremgang. Men det er unødvendig å stille et spørsmål for så å vente på svar. Du studerer og ønsker et svar, deretter spør du skaperen gjennom gruppen og mottar et svar. 

Vår fremgang er satt sammen av spørsmål og svar. Passover eventyret om de fire sønner snakker om dette. Selv når du befinner deg i en tilstand der du ikke vet hvordan å spørre et spørsmål, må du fortsette å se etter muligheter. Det finnes ingen fremgang uten. 

Spørsmål: Er et spørsmål regnet som en spirituell handling?

Svar: Selvfølgelig. Det er den venstre linjen, som er nødvendig for bevegelse.

Spørsmål: Kan et spørsmål være en ekte gave for en lærer eller en venn, et eksempel på giver-handling til gruppen?

Svar: I prinsippet ja.

Spørsmål: Er det verdt å spørre et spørsmål hvis metoden lærer oss at spørsmål som dukker opp vil bli avklart naturlig i løpet av vårt arbeide i gruppen?

Svar: Når du spør et spørsmål eller gjør noe generelt, bør du tenke på hvordan du hjelper andre. 

Fra Leksjon 4, World Kabbalah Convention in Moldova 9/7/19, Rejoice in What We Lack/Work in Concealment

 

Fang bildet av skaperen

Spørsmål: Hva betyr det å føle skaperen gjennom gruppen? Hvordan skjer det?

Svar: Hvis jeg ikke er inkludert i gruppen, kan jeg heller ikke føle skaperen. Jeg er kun en liten parameter. For å kunne føle skaperen må det være ni andre parametere i tillegg til meg, og da har vi en modell som kalles HaVaYaH (navnet til skaperen) 

Derfor må jeg være i samhold med ni venner. Uansett hvilken tilstand vi befinner oss i, må vi prøve å beholde samholdet med hverandre, slik at vi, om en lokalisator prøver å oppdage mellom oss tilstander som vil fange bilder av skaperen.  

Dette vil kun skje om vi annullerer oss selv foran hverandre, prøver å hjelpe hverandre og er bundet sammen gjennom et felles ansvar (gjensidig garanti) og er i samhold, i union (Brit.)

Dette er de samme forholdene Rabash foreskriver for oss. Hvis vi er mer eller mindre rettet og fokusert mot dem, og prøver å fokusere på å observere dem, da er dette alt vi trenger for å fullstendig  fange skaperen. ]

Fra en Kabbalaleksjon i Russland, 2/12/19

Hvor kan vi finne svar på våre spørsmål?

thumbs_Laitman_051Spørsmål: Hvilke mekanismer finnes for å finne svar på spørsmålene jeg har i meg?

Svar: Jeg vil aldri finne svar på spørsmålene på innsiden – aldri. Hvem er jeg som bør ha ferdige svar? Jeg spør bare spørsmål, og for å finne svar på dem, må jeg følge instruksjonene nøyaktig..

Kabbalas visdom avdekker påvirkningen den øvre verden har på meg. Derfor må jeg bruke visdommen, så vil jeg være i stand til å oppdage den øvre kraften og finne svarene, men bare jeg vil finne dem, og ingen andre.

Fra Kabbala Leksjon på Russisk 1/10/16

Hva et spirituelt nivå føles som

thumbs_laitman_250_0Spørsmål: Hva føles det første spirituelle nivå som?

Svar: Å føle det første spirituelle nivået skjer når en person gjennom sin innsats, konstant vekker påvirkningen av det Øvre Lys som eksisterer i forbindelsen mellom oss.

Hvis han lengter etter enhet, vil han oppdage at denne tilstanden allerede eksisterer, men til den grad han lengter etter den, inviterer han påvirkningen av den generelle tilstanden til seg selv. Likt en leder som beveger på seg i et magnetfelt som utløser elektrisk strøm, gjennom vår lengsel etter neste tilstand. Påkaller vi en unik egenskap i oss som kalles  Lys. Deretter begynner vi å føle det neste spirituelle nivå.

Spiritualitet blir funnet på utsiden av den fysiske menneskekroppen. Denne kroppen former vårt ego i oss. Så fort vi begynner å lengte etter å slippe unna, begynner vi å invitere en unik kraft, det øvre lys. det korrigerende lys, Ohr Makif (omkringliggende lys). Det påvirker oss til den grad vi lengter etter den spirituelle tilstand. Den korrigerer, endrer og transformerer oss til spirituelle vesener, noe som betyr at den gir oss en følelse av en plass utenfor kroppen. Det er slik det fungerer.

Spørsmål: Hva er tegn på følelsen av de spirituelle nivåer?

Svar: På hvert spirituelle nivå føler vi en helt ny verden, men det er ikke den verden som nå befinner seg i og forran oss. Den blir hver gang avdekket som et nytt univers, en ny følelse om oss selv og de rundt oss. Det er en ny følelse om naturen/ Skaperen der vi befinner oss som rosiner i deigen.

Spørsmål: Hva bringer folk til en gruppe som studerer kabbala?

Svar: Det er ingen tilfeldigheter i verden. En persom kommer til en gruppe eller møter læren om kabbala fordi han har et spirituelt potensial. Når dette potensialet oppnår en minimal kontakt med det generelle spirituelle feltet, begynner det å trekke det inni seg selv, og sikter det nærmere midten.

På veien møter det identiske ladninger, men ser dem i form av spesielle mennesker som den kan snakke sammen om samme emne, og kan oppdage den øvre verden sammen.

Fra Kabbala Leksjon på Russisk 12/13/15

Å føle livet!

thumbs_Laitman_001_02Spørsmål: I løpet av din spirituelle utvikling, fantes det en tid da alt virket meningsløst for deg? Hvis ja, hva førte deg tilbake på banen?

Svar: En kabbalist går gjennom slike tilstander hver dag! Dette finnes på alle nivåer! I boken Zohar beskriver de vanskelige tilstander rabbi Shimon og hans gode følgesvenner gikk gjennom da de skrev boken.

På samme måte så jeg lignende tilstander min lærer gikk gjennom. Da han befant seg i en slik tilstand, kunne han ikke røre seg, eller åpne øynene. Han hadde ingen styrke, den hadde forlatt han! Det finnes ingen kabbalister, selv ikke den største, som ikke har opplevd daglig opposisjonelle tilstander på veien, fra det største minus, til største pluss. Spesielt med deres hjelp, avanserer han på høyre og venstre linje, og går på høyre og venstre ben.

Folk som vandrer på sannhetens vei, må gjennom slike tilstander, da det er umulig å oppnå et nytt og høyere nivå, uten å først føle dens tomhet.

All kunnskap er bygget på en sammenligning mellom mørket og lyset. Så følelsen av skuffelse i livet, i følelser, jobb, oppgaver og alt en person gjør, og det er derfor han eksisterer, er naturlig og nødvendig. Ellers kan han ikke presse seg selv til å stige høyere.

Men det er ingen grunn til å frykte disse tilstandene! Det er rett og slett nødvendig å styrke forbindelsen med det rette miljøet, og deretter vil alle disse tilstandene virke som velsignelser. Så jeg foreslår at du vil ha skuffelser, og sammen med dette, store oppfyllelser, og først da vil du føle livet!

Fra kabbala Leksjon på Russisk 10/25/15

Behovet for søken etter spiritualitet

thumbs_Laitman_109Spørsmål: Hvordan hjelper vår virkelighet oss videre i spiritualitet? Kan vi bevisst legge merke til tegn, så vi kan gå videre i henhold til dem?

Svar: Det finnes bare et tegn som tydelig viser at en person kan begynne å engasjere seg i å oppnå den øvre verden. Det er fremveksten av det mest alvorlige spørsmålet om meningen med livet og lengselen etter verdenen som vil hjelpe ham å vite hva han lever for. Ellers har han simpelthen ingen grunn til å leve! Det er ikke likegyldighet eller depresjon, men en lengsel etter å oppdage essensen av vår eksistens.

I denne tilstanden virker det som om en person ikke kan gjøre noe, “la meg være i fred, jeg vil ikke ha noe som helst!” Men dette er ikke en nedtur, selv om det kan være hva vi forventer. Men en tilstand der han trekkes oppover mot dit han kan oppnå kilden til hans eksistens, kilden til liv.

Spørsmål: Vil alle føle lengselen for leting etter meningen med livet, for å nå den øvre verden?

Svar: Etterhvert vil flere og flere mennesker i hver generasjon føle behovet for å oppdage den øvre verden. For 40 år siden da jeg begynte å studere Kabbala, var det svært få mennesker som var interessert. I dag er det flere hundre tusen, og jeg håper det vil være millioner i nær fremtid.

Vi ser dette i antall personer som er deprimerte, bruker narkotika og er løsrevet fra livet. Alt dette er klare tegn på mangelen av meningen med livet.

Så jeg tror depresjon er en normal sykdom da en persons fysiologi er frisk, mens hans psykologi, som betyr hans sjel, begynner å føle behovet for spirituell søken.

Den fysiske og spirituelle verden

thumbs_Laitman_712_03Spørsmål: Hvordan påvirker den fysiske verden den spirituelle verden?

Svar: Det gjør den ikke. Alt stammer fra topp til bunn: den øvre verden påvirker den lavere. Kun under visse vilkår kan vi påvirke den øvre verden, og gjennom det påvirker vi den materielle verden.

Etterhvert som vi korrigerer våre egoistiske ønsker, påvirker vi de egenskapene vi mestrer, giveregenskapen og kjærlighet. Ved å matche disse egenskapene med de altruistiske egenskaper til en felles sjel, vil vi gjennom dette påvirke effekten det har på vår verden.

Spørsmål: Er det fare for at Kabbalister kan misbruke sin kunnskap, ved å bringe seg nærmere Skaperen og mestre det styrende systemet?

Svar: Det er umulig, for når du faller fra giveregenskapen og kjærlighet, mister du umiddelbart forbindelsen med den øvre verden og derfor dens innvirkning på vår verden.

Fra den daglige Kabbalah Leksjon 10/11/15

På leting etter korreksjon

thumbs_arava-convention_931-01Toraen, “Nummer,” 16:20 – 16:22: Herren talte til Moses og Aron og sa: “Skill eder ut fra denne menighet, så vil jeg gjøre ende på dem i et øyeblikk. Men de falt ned på sitt ansikt og sa: Gud, du Gud som råder over livsens ånd i alt kjød! Vredes du på hele menigheten fordi om én mann synder?”

Når motsettende egenskaper som Moses og Korach gjør opprør i en person, da er det ikke bare et begjær til å avslutte det for en stund, fordi de behøver fortsatt å korrigeres, men ønsket til å finne ut hvordan de kan bli korrigert i dag.

Da de fremstår som motsatte, ubrukelig for å brukes til intensjonen for giverglede og kjærlighet, kommer spørsmålet opp: Er det virkelig mulig å gjøre noe med dem, uten å måtte drepe dem?

Moses er egenskapen til en person som angrer at han nå har så mange egoistiske begjær, som snart kan korrigeres, vil dø, men de blir kastet tilbake, og han forblir med sin rene egenskap, egenskapen Bina (intelligens). Men hva er behovet for det, hvis det ikke er knyttet til Malchut (Kongedømme), som behøver korrigering?

På den ene siden, er det bra at vi avdekker motsetningene mellom disse egenskapene og usikkerheten ved å bruke dem nå. Men på den andre siden, blir de kastet hardt til baksiden! Er det mulig å korrigere de uansett?

Egenskapen til Moses i oss ønsker å gjennomføre korreksjonen så fort som mulig. Og vi kan virkelig gjøre det! Hvis vi sammenkobler oss nå rundt en spesiell forespørsel og tilkaller Skaperen, så vil denne MAN (Mayin Nukvin, kvinnelig vann), vekke Reshimotet (erindringer), og det vil være en mulighet som vi kan korrigere selv på en måte. I prinsippet, bønnen, det vil si det rette begjæret, korrigerer alt.

Men på den andre siden, selv om det ikke fungerer, utgjør søken i seg selv og forsøket på å overtale Skaperen til å korrigere disse egenskaper, en effektiv handling der mye kan rettes opp.

Fra KabTV’s “Den evige boks hemmeligheter” 20/5/15

En persons hensikt

thumbs_laitman_226Spørsmål: Hvordan er det mulig å oppdage og kjenne vårt formål?

Svar: Alle kan lære sin skjebne gjennom et høyere program i naturen som styrer vår verden.

Når en person lærer og utforsker dette programmet, vil han etterhvert begynne å føle sin spirituelle unikhet, hva hans personlige oppgave er i nåtidens inkarnasjon, skjebnen til hans forrige, hans indre egenskaper, natur, motivasjon og driv. Hvorfor han ble skapt på denne måten og utviklet under påvirkning av miljøet nettopp på denne måten, og ikke en annen.

Så forstår han hvordan en blir integrert i dette systemet og styrer det. Han utforsker alt gjennom hans indre personlige egenskaper. Det er måten han går inn i “kontrollsenteret” med sine ønsker og intensjoner.

Spørsmål: Jeg har for eksempel et ønske om å nyte mat.

Svar: Det er fysisk liv. Vi snakker om det som befinner seg over. Alt som finnes innenfor rammen av våre liv; mat, sex, familie, rikdom, makt og kunnskap, er relevant for vår verden.

Det finnes motiver og ønsker som er rettet ovenfor fysisk substans: å oppnå meningen med livet, meningen med tilværelsen, den øvre verden, Ein Sof (uendelig), og ikke bare komme inn i et høyere styringssystem, men også om å kontrollere det, å se dens evige flyt.

Fra den daglige Kabbala leksjonen 9/20/15

Å bli integrert i skapelsens program

thumbs_Laitman_712_03Spørsmål: Eksisterer begreper som “høyere intelligens” og  “skaperen”?

Svar: Absolutt. Selv hvis du snakker med astronomer og fysikere vil de bekrefte at en høyere intelligens, et høyere program, eksisterer.

Astronomer sier at universet er en tanke, vi kan ikke oppfatte og forstå dette, men det manifesterer seg. Alt som eksisterer rundt oss er realiseringen av tanken til skapelsen. Gud, skaperen. Dette er naturen.

Spørsmål: Mange har sett filmen Matrix, hvor det også finnes et program, og alt er bygd inni det programmet.

Svar: Dette er delvis sannhet. Hypotesen av menneskeheten er riktige, men kabbala snakker om hvordan man kan realisere alt dette.

Vår rolle er å gå inn i dette programmet, oppfatte vår plass og styre vår skjebne. Dette fordi det finnes en plass der for alle, som spesielt er utviklet for ham.

Gjennom min skjebne vil jeg styre verden og forbedre det spesielt ved å tre inn i naturens program, jeg kan ikke ødelegge denne verden, fordi gjennom min integrering i det høyere system, kan jeg kun forbedre det til det bedre.

Spørsmål: Forventer du ikke at det vil være farlig hvis skadelige mennesker kobler sammen å styrer verden?

Svar: Det er det som er idéen. De vil ikke være i stand til å koble til! Generelle regler, klare og presise grenser eksisterer. Når du kobler for tilgang til systemet for styring, blir du en integrert del ev systemet, som betyr at personen slutter å være en skurk! Det finnes ingen mulighet til å skade noe her. Alle bør bli med!

Fra den Daily Kabbalah Lesson 9/20/15