De rike tapte milliarder

thumbs_Laitman_004Spørsmål: I løpet av den første handels uken i 2016 ble den kombinerte rikdommen til de 400 rikeste menneskene i verden redusert med 200 milliarder dollar. Ifølge Bloomberg-indeksen er den viktigste årsaken til dette økonomiske tap, nedgangen i Kina og fallende oljepriser.

Svar: Vi vil ikke forstå at vår verden har en begynnelse og en slutt, som alt annet i denne verden.

“Denne verden” refererer til det egoistiske systemet av gjensidig samarbeid mellom oss, som vi har bygget. Det kan ikke lenger eksistere fordi akkurat som en hydra, begynner den å spise seg selv.

Problemet er at i det paradigmet som denne verden ble skapt, er alt målt i penger. Men penger er det samme som egoisme, som vi i dag ikke lenger kan måle verden med.

Spørsmål: Så hva ville være det samme paradigmet?

Svar: Det vil være et paradigme som ikke er materielt, siden fra et materielt perspektiv vil alle bli sørget for. Man kan se hvordan innvandrere oversvømmer Europa, og Europeerne gir dem alt de behøver. En kan slutte å jobbe og enkelte organisasjoner og staten vil ta vare på deg.

Spørsmål: Betyr dette at frykten for å være uten penger vil forsvinne?

Svar: Uten tvil! I dag jobber ikke en person for å møte sine grunnleggende behov. Selv om han jobber for å tjene mer penger, er syklusen av penger – varer – penger, der den menneskelige innsatsen som tilsvarer lønn, i ferd med å forsvinne. Det er nødvendig å gi en person det han trenger for å leve, uavhengig om han jobber eller ikke.

Derfor vil verdien som tilsvarer penger i fremtiden, være gode gjensidige relasjoner mellom mennesker, da menneskeheten gradvis oppdager at det er kraften i å være god. Denne kraften formidles av de som studerer kabbala som skaper den fantastiske egenskapen av overflod i naturen. Fortjenesten til en person vil bli bestemt av hvor mange gode følelser og intensjoner som kommer fra han, mot andre.

Verdien skal ikke fastsettes i henhold til inntekt, men hvor mye han kan gi, formidle, gjøre noe som bringer folk sammen. Det er tross alt enheten mellom mennesker som vil gjøre at de absorberes med den høyere natur, og alle kan motta i overflod fra den høyere kraft, som god helse, blomstrende natur, balansert vær osv.. Dette vil tilsvare en persons lønn.

Fra KabTV’s “News with Michael Laitman” 1/10/16

Kommentarer / Spørsmål