Fare for økonomisk kollaps – Det finnes ikke handelsskip i Atlanterhavet

thumbs_laitman_222I nyhetene (YourNewsWire): “Russiske marinestyrker har rapportert at hele Atlanterhavet ser ut til å være helt tom for store lasteskip, for første gang i historien siden man har kartlagt det.”

“Kremel sier at Panmax og New Panmax skip, pluss alle typer bulktankere (olje/flytende naturgass) skip inkludert VLCC og ULCC supertankere ikke kan sees noe sted.”

“Russland påstår at evakueringen av Atlanterhavet er et klart tegn på en kommende vestlig økonomisk/bank kollaps, med verdens stupende aksjemarked i løpet av den første delen av året, som et annet tydelig tegn.”

Fra (Superstation95.com): “Handel mellom Europa og Nord Amerika har bokstavelig talt stoppet opp. For første gang i den til nå kjente historien, er ikke et eneste skip i transitt på Nordatlanteren mellom Europa og Nord Amerika. Alle sammen (hundretalls) er enten oppankret eller i havn. INGENTING flytter seg.”

“Dette har aldri skjedd før. Det er et forferdelig økonomisk tegn; et bevis på at handelen bokstavelig talt har stoppet.”

“Grunnen til at handelen har stoppet er enkel: Folk kjøper ikke ting. Når folk ikke kjøper ting, selger ikke forhandlere noe, derfor bestiller de ikke mer varer til lageret.”

“Når forhandlere ikke bestiller varer, lager ikke produsentene noe fordi det ikke er en ordrebok å fylle. Når produsentene ikke lager varer, bestiller de ikke råmateriale for sin produksjon.”

“Når det ikke finnes noen ordre etter råmateriale, selger ikke råvaremeglere råvarer lenger. Når man ikke selger råmateriale, er det ingenting å frakte for de store lasteskipa, (eller jernbaner eller lastebiler) til å flytte noe.”

“Enkelt sagt, den globale økonomien er BOKSTAVELIG TALT stoppet, akkurat nå, i dag.”

Min kommentar: Det er slik at jeg allerede har omtalt dette i bloggen min for mange år siden. Og hva er det neste som skjer? Se hva jeg allerede har skrevet om det før. Og det er ikke snakk om å triumfere; det er heller slik at vi kan reddes fra det forestående kaos!”

Kommentarer / Spørsmål