Den arktiske isen vil forsvinne innen ti år

Fra nyhetene (fra The Norway Post): “I henhold til en ny forskningsrapport gjennomført av  Norsk Polarinstitutt (NPI) går smeltingen av den arktiske sjøisen mye fortere og er mye mer dramatisk enn man tidligere hadde regnet med.

«Det betyr at Nordishavet blir uten is om sommeren om en ti års tid, i stedet for om 50 til 100 år som man tidligere hadde beregnet.

«NPIs funn som er gjennomført med fortøyningssonarer viser en dramatisk reduksjon av den delen som består av stålis.

«NPIs forskere lurer på om det er den stadig økende varmestrømstettheten i havet som er medvirkende til at den tykke isen tynnes ut. Når den tykkeste isen nesten er forsvunnet og MY-nivået på istykkheten viser at vi står kun står igjen med førsteårsis, nærmer vi oss en tilstand der man under riktige betingelser vil se at mesteparten av islaget i Nordishavet vil smelte i løpet av én sommer.»

Kommentarer / Spørsmål