Korreksjonssirklene

Om du utvikler deg til den riktige tilstanden, begynner du å se at hele virkeligheten eksisterer i ønsket ditt. Det finnes ikke noe annet enn ønsket ditt. Gjennom arbeidet fører du alle detaljer som tilsynelatende eksisterte atskilt fra deg nærmere, detaljer som var motsatte og hatefulle, og da gjøres denne avvisningskraften om til en samholdskraft – alt blir knyttet sammen innenfor ett system.

Bare dette fører til korreksjon. Stedet der knusningen oppstod, er stedet der vi må gjøre en omvendig for å kunne korrigere det. Det første mennesket, Adam HaRishon, var ett eneste system, og nå må hans deler, våre sjeler, knytte seg sammen igjen.

Hver eneste del har frihet til å uavhengig lede alle andre deler til å knytte seg sammen med hverandre. Alle delene finnes i alle. Derfor må jeg knytte alle sammen, du må knytte alle sammen og det må han også. Når hver og én av oss knytter seg med hverandre, skaper han en flat sirkel, hans del.

Så snart alle forstår hans valgfrihet, vil disse sirklene, disse delene, skape hele sfæren. Det er dette som vil bli den endelige, korrigerte tilstanden.

Fra første del av Den daglige kabbalaleksjonen 18/10/2011, Writings of Rabash

Kommentarer / Spørsmål