Den daglige kabbalaleksjonen 13.11.2011

Writings of Rabash, Shlavei HaSulam, “There’s None Secret as the Creator Because There’s None Else Besides Him”
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

The Book of Zohar – Utdrag, Kapittel “Pekudei (Accounts)”, “The Palace of Holy of Holies”, Avsnitt 801, Leksjon 31
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Talmud Eser Sefirot Del 8, Avsnitt 29, Begynner med: “It turns that those Eser Sefirot that departed to Avi de Nekudim”, Leksjon 15
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Writings of Baal HaSulam, “The Arvut (Mutual Guarantee)”, Leksjon 1
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Kommentarer / Spørsmål