Den daglige kabbalaleksjonen 15.12.2011

Writings of Rabash, “What Does the Rule ‘Love Thy Friend as Thyself’ Give Us?”
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

The Book of Zohar – Utdrag, Kapittel “Beresheet (Genesis)”, “And the Land was Tohu (Chaos)”, Avsnitt 25, Leksjon 13
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Talmud Eser Sefirot, Del 3, Kapittel 1, “Ohr Pnimi”, Avsnitt 30, Leksjon 2
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Writings of Baal HaSulam,The Freedom”, “The First Reason: The Source, The First Matter”, Leksjon 3
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Kommentarer / Spørsmål