Spredning er vår garanti

Noen tror at de ved å laste ned leksjonene våre, ved å lese bloggen min og ved å utveksle e-post, deltar i den generelle framgangen. Faktisk så er ingen utøvende deltakelse involvert her.

Jo mer du sprer budskapet vårt i verden – jo mer framgang vil du oppleve. Det må du ikke glemme. Dersom du ikke er involvert i disseminasjon, står du på stedet hvil, du får ingen framgang. Du må ta et oppgjør med handlingene dine, ved dagens slutt; har du gjort noe, eller ikke? Bare konkrete handlinger kan måles. Forvent ikke at andre skal gjøre dem for deg.

Å være medlem i Bnei Baruch vil si å spre læren om kabbalas, eller Arvuts (gjensidig garantis) budskap, å utføre virkelig arbeide og å kunne rapportere innsatsen. Bare å laste ned en leksjon har ingen verdi.

På kongressen oppnådde vi samholdets punkt. Det oppnådde vi fordi hele verden krever at vi gjør det. Spørsmålet er om vi er rede til å lystre dette kravet? Kan vi lede dem videre og gi dem korreksjonens og samhørighetens metode? Framgang vil kun oppleves om vi oppfyller denne oppgaven.

Skapelsens mål er at hele verden opplever framgang – og ikke bare vi. Vi er den generelle framgangens middel. Dersom middelet fullfører oppdraget er det greit – det rykker da framover med alle andre. Om det ikke gjør det, finnes andre midler. Vi har ingen garanti.

Se på grupper som ikke disseminerer, eller rettere sagt, hva som er igjen av dem. Hvordan kan du ha framgang uten å følge rådene til kabbalister som har oppnådd skapelsens lover? Dette er ikke bare min lunefulle idè, det står skrevet i kildene.

Vær derfor oppmerksom på at du ligger etter i spredningen din, i forhold til verdens framgang – og fremdeles leter du etter unnskyldninger. Men det finnes ingen unnskyldning. Vi snakker om konkrete handlinger som ikke har noe som helst å gjøre med ens personlige nåværende tilstand av oppturer og nedturer.

Ikke vent på initiativ fra hovedgruppen. Dette er metoden, dersom du ønsker framgang.

Inntil nå hadde vi mulighet til å rykke framover, men vi har ingen garanti for det i framtiden. Vi opplever framgang kun takket være spredning. Det er vår garanti. På slutten av hver dag må vi derfor spørre oss selv: hva har jeg gjort for verden i dag? Verden trenger det – og skaperen har klargjort alt på denne måten: læren om kabbala ble avdekket for meg, bare for at jeg skal spre den til andre, på èn eller annen måte. Jeg er tilretteleggeren, mellomleddet. Ellers vil ingen ting skje.

Fra første del av den daglige kabbalaleksjonen, 12/12/11, Writings of Rabash

Kommentarer / Spørsmål