Den daglige kabbalaleksjonen 16.01.2012

Writings of Rabash, “Letter 34
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

The Book of Zohar –Utdrag, Kapittel “Beresheet (Genesis)”, “Illuminations of Light and Illuminations of Fire”, Leksjon 37
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Talmud Eser Sefirot, Del 6, ”The Eser Sefirot of ha Olam Nekudim”, Avsnitt 2, Leksjon 2
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Introduction to the Study of Ten Sefirot”, Avsnitt 40, Leksjon 22
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Kommentarer / Spørsmål