Det vil skje

Spørsmål: Hvordan kan du være så sikker på at helhetlig undervisning vil få folk til å knytte seg sammen på riktig måte? Det virker temmelig urealistisk.

Svar: Jeg handler ut fra èn forutsetning: naturen vil tvinge oss til det. Og med vår innsats vil vi virkeliggjøre det før store tap inntreffer. Vi ønsker mennesker vel og at de må nå målet naturen presenterer for oss på en behagelig måte. Vi må nå målet, ikke under press fra naturen, ikke grunnet påvirkning av enorme økologiske problemer, verdenskrig osv, men med få tap – og kanskje til og med uten lidelse. Det avhenger av hvor stor forståelse vi har for at vi ikke har noe annet valg.

Jeg har tro på at denne ideen vil seire (om jeg kan bruke slike store ord), fordi den har utgangspunkt i naturen – ikke i mennesker. Og uansett kommer naturen til å tvinge oss til å gjennomføre det. Derfor bør vi bruke vår forstand til å gjøre de evolusjonelle kreftene mer behagelige – og på den måten lettere nå naturens mål. Det er tross alt lettere å foreta en myk landing på en ny helhetlig plattform av harmoni. Jeg håper det er det som vil skje.

Fra en samtale om helhetlig undervisning #4, 13/12/11

Kommentarer / Spørsmål