Den daglige kabbalaleksjonen 18.01.2012

Shamati #108, If You Leave Me One Day, I Will Leave You Two
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

The Book of Zohar – Utdrag, Kapittel “Beresheet (Genesis)”, “Three Lights”, Avsnitt 140, Leksjon 39
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Talmud Eser Sefirot, Del 6, ”The Eser Sefirot of ha Olam Nekudim”, Avsnitt 5, Leksjon 4
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Introduction to the Study of Ten Sefirot”, Avsnitt 47, Leksjon 24
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Kommentarer / Spørsmål