Våkn i det minste halvveis opp

Spørsmål: Hva betyr «halvdelen av halvdelen» når det gjelder det arbeidet som vi må utføre?

Svar: Mennesket må forberede sin «halvdel», og skaperen fullfører den andre halvdelen. Hvordan skal du gjøre det når du ikke en gang klarer å forberede ønsket ditt uten han?

Å forberede min halvdel betyr at jeg må forsøke å finne mangelen og den riktige måten å jobbe på. Jeg har ikke noe av dette. Jeg må lete etter den riktige mangelen i stedet for den svarte, falske boblen som jeg befinner meg i der jeg ser for meg dette falske livet som tross alt ikke finnes og som jeg senere vil se tilbake på som en drøm.

Hvordan kan jeg ønske og forsøke å våkne opp fra denne dype søvnen, og føle en lyst for det helt av meg selv? Dette er jo det eneste jeg trenger! Uten denne lysten vil jeg ikke være i stand til å ta imot den øvre virkeligheten som blir avdekket når denne drømmen tar slutt, fordi jeg må utvikle en mangel for den.

Mennesker med en stor og velutviklet egoisme studerer kabbala for å oppnå den øvre virkeligheten. Det er ikke opplyste, «spirituelle» mennesker som nøyer seg med å meditere som kommer her. Menneskene som kommer til oss ønsker å få og å vinne stort, å oppdage den spirituelle virkeligheten. Dette er avhengig av om mennesket klarer å høre det han blir fortalt, og om han tåler alle betingelsene.

To naturlige, spirituelle lover styrer dette, og du kan ikke endre dem til fordel for din egoisme. Vi blir fortalt at vi må gjøre «halvdelen av halvdelen», men dette betyr ikke at det gis fritak her. Mennesket må utføre sin halvdel, og deretter vil han bli i stand til å ta imot den andre halvdelen ovenfra. Den andre halvdelen vil endre han, og gjøre han om til noe som er helt annerledes.

Når han er hundre prosent klar for å endre seg, betyr det at han har utført sin halvdel av arbeidet. Da vil hundre prosent av dette arbeidet utføres ovenfra; dette er den halvdelen som skaperen er ansvarlig for.

Fra første del av Den daglige kabbalaleksjonen 16/01/2012, Writings of Rabash

Kommentarer / Spørsmål