Den daglige kabbalaleksjonen 30.10.2011

Writings of Rabash, “Purpose of Society”
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

The Book of Zohar – Utdrag, Kapittel “Pekudei (Accounts)”, “Six Degrees of the Sitra Achra”, Avsnitt 452, Leksjon 19
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Talmud Eser Sefirot, Del 8, Avsnitt 8, Leksjon 5
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Writings of Baal HaSulam, “The Love for the Creator and Love for the Created Beings”, “Love Thy Friend as Thyself”, Leksjon 3
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Kommentarer / Spørsmål