Vi har ingen annen oppgave

Spørsmål: Hvorfor brukes så mye tid på spørsmål som angår det materialistiske, som økonomi og vedenskrisen? Som nybegynner i kabbalastudiet synes det å være en motsigelse til hva vi lærer i begynnerklassene angående det «spirituelle» og det «fysiske» livet. Kan du klargjøre dette?

Svar: Det eneste målet for vår eksistens i den innbilte virkeligheten i denne verden som oppfattes i «mottakeregenskapen» er å oppdage en ekte virkelighet i kjærlighet og giveregenskap. For å kunne oppnå det, ledes vi til læreren og gruppen – slik at vi, når vi anstrenger oss for å knytte oss sammen med dem til en enkel helhet, kan tiltrekke oss påvirkningen til det øvre lyset og avdekke giverkraftens virkelighet.

I dag avdekkes hele verden, i tillegg til gruppen, som enda en gruppe. Den oppdager den skadelige egoismen i seg og begynner gradvis å innse at egoismen er så ond at den ønsker å kvitte seg med den. Vår oppgave er å fortelle dem at det er mulig. Vi må foklare hvordan det kan gjøres – ikke ved å studere kabbala, men vår verden – som et globalt, helhetlig og lukket system som mer og mer blir til en enkel helhet. Samtidig må vi undervise dem i hvordan vi kan danne et samfunn basert på gjensidig garanti som er tilpasset den.

Ved å bistå dem, kommer vi til å vokse. Vi har ingen annen oppgave. Baal Ha Sulam skriver om det i «The Giving of the Torah», «Mutual Guarantee» og andre skrifter.

Kommentarer / Spørsmål