Den runde metoden

Fra brosjyren «Den eneste utveien»

Et av de mest effektive og rimelige verktøyene i denne teknikken er «runde bord.» Runde bord er en mekanisme der man tar avgjørelser i saker som angår alle sosiale interesse-grupper i samfunnet, samtidig som det fungerer som en møteplass for disse sosiale gruppene.

Runde bord har vært kjent i lang tid. I følge legenden, introduserte Kong Arthur, britenes sagnomsuste leder i det 5. og 6. århundre, runde bord – slik at fyrstene og deltakerne på festene hans ikke skulle krangle om den beste plassen, og derfor følte seg likeverdige.

Et normalt, velkjent rundt bord har eksistert i ca 1500 år. Det kabbalistiske runde bord har sine røtter i antikken. Det var et av jødefolkets viktigste lovgivende og pedagogiske verktøy i sivilisasjonens morgengry. Det ble brukt for å styre landet og oppdra den yngre generasjonen:

«Vi satt sammen i en halvsirkel, i kjærlighet og vennskap, som en helhet, som Sanhedrin (fellesrådet), uten å betvile hverandre. Da kunne vi se og høre hverandre, og diskutere sammen, inntil vi kom frem til et riktig vedtak.

Dersom vi hadde sittet i en rad, og ikke i en sirkel, ville de som satt først ikke kunne sett de som satt sist. Men vi satt ikke i en fullendt sirkel, for at alle skulle kunne gå ut og inn av den.» – Rashi, Rabbi Shlomo Ben Itzhak (1040 – 1105), kommentator av Bibelen og Talmud og samfunnsleder i Nord-Frankrike.

De velkjente runde bord viste seg å være effektive verktøy for å løse ulike problemer. Samtidig er effektiviteten av runde bord, basert på den kabbalistiske metoden, rett og slett fantastisk. Totalt fremmede opplever en kontakt som kun eksisterer mellom folk som står hverandre nærmest.

Med dette verktøyet kan du forbedre forholdene i familien, løse konflikter på jobben, og løse konflikter på nasjonalt nivå. Det er ingen hemmelighet at roten til alle problemer, fra trafikkorker til væpnede sammenstøt, til syvende og sist bunner i forholdet mellom mennesker.

Det er viktig å merke seg at runde bord overholdes i henhold til bestemte prinsipper. Deltakerne må gjøre en innsats for å tilføye sin egen individualitet og personlighet til fellespotten. Man må også gjøre sitt beste for å minimalisere forstyrrelse og friksjon, på den ene siden, og for å styrke hverandres bidrag.

Teknikken gjør det mulig å overvinne eventuelle barrierer som forhindrer vår forståelse: mentalitet, opprinnelse, alder, politiske synspunkt, osv.

Samtidig er det ikke en spesifikk løsning på et spesifikt problem som er målet. Dette er en naturlig konsekvens av enheten som oppstår i sirkelen.

Vårt mål er å oppnå et nytt nivå, med harmoniske, integrerte relasjoner som ligner fullkommenheten i naturen.

Den integrerte metoden begynner ikke og slutter ikke med runde bord. Runde bord er bare et av mange verktøy i den helhetlige undervisningen.

(141881)

Kommentarer / Spørsmål