Den syvende dagens lys

Så folket hvilte den syvende dagen. Og Israels hus kalte det manna. Det lignet korianderfrø. Det var hvitt og smakte som tynne kaker bakt i honning. (Torah, 2. Mosebok, «BeShalach«, 16:30-16:31 

Lørdag (Sabbaten) er en særegen tilstand der vi iløpet av seks dager (tilstander) korrigerer det egoistiske ønsket og kommer til realiseringen i dets korrigerte form. Der er totalt fem egoistiske nivå vi må korrigere. På den sjette dagen foregår en sammenblanding og kombinering til èn helhet. Vi får da lys på dette korrigerte, forente ønsket. Dette lyset er sabbat.

Jeg korrigerer ikke selv de egoistiske egenskapene mine, det er lyset som korrigerer dem. Et lys kommer og korrigerer meg i egenskapene til den første dagen, deretter den andre, tredje, fjerde og femte. Den sjette dagen kommer et spesielt lys som samler dem alle og resultatet er ett felles altruistisk ønske, den kollektive giveregenskapen – og i den mottar jeg oppfyllelse den syvende dagen.

Spørsmål: Hvorfor har det en smak kalt «manna»?

Svar: Fordi det alltid beveger seg oppover under vår konstante aspirasjon for å få korreksjonens lys og deretter oppfyllelsens lys.  

Spørsmål: Hvorfor blir det sagt at «det smaker som tynne kaker bakt med honning»?

Svar: Det er en litt uklar ligning. Det betyr ikke honning, men snarere egoisme søtet med korreksjon som begynner å arbeide med giverglede, som representerer dette måltidet. Noen ganger refereres det til som en «okse», andre ganger som en «hval» (Leviathan), osv. Vi snakker om de spirituelle røttene som viser seg slik i vår verden.

Fra KabTV`s «Secrets of the Eternal Book», 2/3/13

Kommentarer / Spørsmål