Det er på tide å se sannheten i øynene

Vi har motatt et knust ønske om å motta for oss selv så vi kan være i stand til å oppnå givergledens egenskap.  I tillegg ble alle gitt en gnist av lengsel etter skaperen. Det handler om mennesker som fikk denne gnisten antent, mens andre ikke har noen valg og er totalt styrt av sin natur. Kun personer som har gnisten i tillegg til det knuste ønsket om å motta, lengter etter å oppnå det spirituele mål, uten å ha noe valg.

Hvis de i løpet av leksjonen hører at bare ved vår sammenkobling kan vi motta krefter til å oppfylle denne gnisten, de avanserer på veien til lyset, på veien til ”Jeg skal påskynde det.” Men hvis de ikke hører, hvis de ikke kan bli innlemmet i miljøet som kan vekke dem opp og gjøre dem mer sensitive, vil de avansere på veien av lidelser, på veien ”i sin tid.” Så vil de flere år senere føle at denne veien ikke leder til noen resultater, da alle deres små krefter ikke tillater dem å gå ut av det kroppslige nivå.

Det kan ta lang tid å nå denne anerkjennelsen, selv 20-30 år. Bare senere er personen tvunget til en ”soul search” for å se sannheten i øynene, og akseptere denne tilstanden og koble seg sammen med andre for å kunne motta deres oppvåkning, uten annet valg: Da vil punktet i hjertet hans ha nok krefter til å oppfylle seg selv.

Først da begynner han å høre og å jobbe med seg selv, men dette skjer ikke på en gang, men gradvis. Likevel har han fremskritt og har en følelse av retning. Han forstår at han må akseptere og å overgi seg til de forholdene kabbalister snakker om, som er grunnlaget for Toraen: sammenhengen mellom mennesker og kjærlighet for andre, og ikke prøve å flykte fra den.

Folk prøver å flykte og gjemme seg fra disse forholdene i ulike religioner og trosretninger. Hver religion hevder at folk må holde ritualer, de eksterne personlige eller offentlige handlingene, som f.eks helligdager og de skikker som preger dem. Alt er ment for å skjule sannheten, og ikke forholde seg til korrigering av en persons ego som bringer han til ”for å kunne gi.”

Men veien med lidelser vil til slutt bringe menneskeheten til en blindvei og vil tvinge folk til å se at det ikke finnes noe valg og at de må høre på hva Toraen sier. Da vil folk spørre hvordan gjøres det. Så vi må forberede den aktive metoden for korreksjon til dem, og prøve så godt vi kan å korte ned deres vei med lidelser.
Fra forberedelsen til den Daily Kabbalah Lesson 5/27/13

Kommentarer / Spørsmål