Når starter spirituell kontakt?

Spørsmål: Er fysisk kontakt viktig for en student som sjelden treffer den kabbalistiske læreren og andre venner?

Svar: Poenget er at korrespondansestudie eller virtuelle studier er noe nytt. Korrespondansestudier ved universiteter anses vanligvis ikke som veldig seriøse.

Når det dreier seg om læren om kabbalah er dette spørsmålet enda mer akutt, siden der være en form for kontakt mellom læreren og studenten, minst èn gang iløpet av livet. Det gir dem begynnelsen på en forbindelse som etterpå fungerer mellom avstander, ved utvikling av følelsen av kontakten mellom dem. Men hvis der aldri har vært kontakt, er det veldig vanskelig.

Vitner er tross alt de som ser – og ikke de som hører; selv i en rettsal og andre steder høres spørsmålet: «Har du sett det, eller er det noe du har hørt?» Et ekte vitne er noen som faktisk ser hva som skjer.

På treffene har vi dessuten i tillegg til kontakten mellom meg og publikum, kontakten mellom menneskene i publikum som forsøker å forène seg til èn helhet – og det er da vi kan fremkalle den øvre tilstanden. Når man studerer virtuelt og er alene, eller sammen med noen få venner, er det ikke nok.

Massive samlinger der også jeg er tilstedeværende, har en enorm innflytelse og den kan ikke virkelig føles virtuelt. Det finnes ingen andre løsninger og slik må det være.

Vi kan ikke undervurdere fysisk kontakt, for gagnet denne handlingen fører til er fantastisk. Det er grunnen til at verden ble skapt i fysisk form, for det er fra dette nivået den spirituelle kontakten starter. La oss derfor gjøre vårt beste for å møtes.

Fra den virtuelle leksjonen, 2/6/13

 

 

Kommentarer / Spørsmål