Det finnes ingen behov for å skape nye arbeidsplasser

Mening (fra CNN): Den mislykkede politikken med innstramminger må avvises, og fokuset må være på å skape nye jobber, sa internasjonale tillitsvalgte under et møte med globale ledere i Paris tirsdag.

Medlemmer av den internasjonale handels unionens hovedorganisasjon, som talte på organisasjonen for økonomi, samarbeid og utvikling (OECD) forum sa at verden trenger å skifte fokus da harde innstrammingstiltak ikke har vært i stand til å trekke urolige nasjoner, slik som de i eurosonen ut av resesjonen.

«Richard Trumka fra AFL-CIO union i USA sa at innstrammingene hadde «helt og fullstendig mislyktes,» ødelagt millioner av arbeidsplasser, kjørt økonomien inn i resesjon og kvelt gjenoppretting.

«Det har skapt en «tapt generasjon» av ungdom som økonomi og samfunn ikke har råd til, sa han.

«Burrow etterspurte 1 trillion euro til investering i infrastruktur som en måte å skape arbeidsplasser og bekjempe finanskrisen.

«Spørreundersøkelse utført av fagforeninger som ble presentert på konferansen viste syv land- Belgia, Canada, Frankrike, Tyskland, Spania, Storbritannia og USA –støttet med et stort flertall, investeringer i utdanning, forskning og teknologi.»

Min kommentar: Ingen aktiviteter vil bidra til å redusere arbeidsledigheten. Det finnes ingen behov i fabrikker som blir stengt ned nå og i millioner av lignende virksomheter som vil bli lagt ned i nær fremtid. Det er nødvendig å lede folk til et annet område av yrker: korrigering av vår natur fra egoisme til korrekt gjensidig sammenkobling gjennom helhetlig oppdragelse. Dette vil skape millioner av arbeidsplasser, vil engasjere alle lag i samfunnet og skape en god atmosfære.

 

Kommentarer / Spørsmål