Ego og tidsfornemmelse

Spørsmål: Eksisterer et avhengighetsforhold mellom en personlig indre fornemmelse av hvor fort tiden går og menneskets ego?

Svar: Uten tvil. Fornemmelse av tid er direkte sammenkoblet med all slags trender i utviklingen av egoet hos alle enkeltpersoner og alle sivilisasjoner. Når vi i dag sier at verden har forandret seg, mener vi virkelig at den har forandret seg sammenlignet med i går, men på ulikt vis i ulike områder. Vi tar det med i beregningen når vi snakker om former for global forandring, men ikke mer enn det.

Det går an å lære å regulere tiden, å planlegge den, men bare hvis vi tar hensyn til våre naturlige tilbøyeligheter og begrensninger, der vi iallefall kan gjøre en liten endring i forholdet vi har til tid.

Fra KabTV`s «Through Time», 17/3/13

Kommentarer / Spørsmål